Čistenie a úprava vody – niekoľko úvah o adsorpčných možnostiach prírodného zeolitu

Úprava vody so zeolitom V súčasných dňoch nie je nič prekvapujúce, ak sa dostatok kvalitnej vody stáva vážnym a znepokojujúcim každodenným problémom pre mnohé oblasti zemegule. Jej cena a spotreba narastá. Na druhej strane s rýchlym rozvojom rôznych priemyselných odvetví a výrobných procesov obrovské množstvá odpadových vôd sú produkované a vstrebávané do pôdnych profilov a hydrogelogických vodných systémov. Odpadové vody obyčajne obsahujú mnohé…

pokračujte v čítaní
Nekomentované