skoly-v-prirode

školy v prírode

Školy v prírode – pre deti väčšinou jedno veľké dobrodružstvo, pre rodičov skôr celotýždňový strach

Školy v prírode – pre deti väčšinou jedno veľké dobrodružstvo, pre rodičov skôr celotýždňový strach